Resolución ADXUDICACIÓN DE VIVENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA en Vilamarín a 23/09/2015

logo_igvs

Exposición da Lista Provisional dos Adxudicatarios de Vivendas de Protección Oficial de Promoción Pública no Concello de Vilamarín

VER DOCUMENTO:
 
Avda. Santiago Apóstol nº5.
Tlfn.: 988 28 60 00